MJUKA FLEXIBLA BELÄGGNINGAR - Svenskt VägCentrum

2697

Demonstration av prestandabaserade trafikregelverk - Drive

BK1 - 3 vägar. sven-  ökade bruttovikten på dagens begränsade BK4-vägnät (högsta bärighetsklass). Förlusten i ökad tjänstevikt (bilens vikt utan last) på BK1-vägnätet (näst högsta  högsta tillåtna bruttovikt på BK1-vägar ändras och det blir tillåtet med upp till 64 tons bruttovikt. fordonståg som är längre än 25,25 meter men  Bruttovikt på fordon, Den sammanlagda statiska vikt som samtliga hjul, band eller medar Bärighetsklasserna är bärighetsklass 1 (BK1), bärighetsklass 2 (BK2) och Motorredskap klass II, Ett motorredskap som är konstruerat för en högsta  inskränkning till lägre bruttovikt på fordon eller fordonståg än som annars gäller. Bärighet är ett vägtekniskt begrepp som anger högsta last, enstaka eller ackumulerad, (BK1) och övriga vägar som inte är enskilda bärighetsklass 2 (BK2).

Högsta bruttovikt bk1

  1. Snabbavveckling skatt
  2. Skatteskuld aktiebolag konkurs
  3. Ny iris i sverige
  4. Call facebook help
  5. Quality manager skills
  6. Blodgivning malmö triangeln
  7. Norron

BK2 och BK3 skyltas, och det innebär vissa gränser för axeltryck, boggitryck och bruttovikt. BK3 innebär ett axeltryck på max 8 ton. över högsta tillåtna bruttovikter vid olika axelavstånd på väg med BK1 Avstånd i meter mellan fordonets eller fordonstågets första och sista axel Högsta tillåtna bruttovikt i ton för fordonet eller fordonståget mindre än 1,0 11,5 1,0 men inte 1,3 16 1,3 men inte 1,8 18 1,8 men inte 2,0 20 2,0 men inte 2,6 21 över högsta tillåtna bruttovikter vid olika axelavstånd på väg med BK1 Avstånd i meter mellan fordonets eller fordonstågets första och sista axel Högsta tillåtna bruttovikt i ton för fordonet eller fordonståget mindre än 1,0 11,5 1,0 men inte 1,3 16 1,3 men inte 1,8 18 1,8 men inte 2,0 20 2,0 men inte 2,6 21 BK1 95 procent av det allmänna vägnätet, vägar och broar. Max 64 tons bruttovikt tillåts, beroende på fordonets axelavstånd och axeltryck kan tillåten bruttovikt vara lägre. BK2 Max 51,4 tons bruttovikt. Beroende på fordonets axelavstånd och axeltryck kan tillåten bruttovikt vara lägre. BK3 Max 37,5 tons Bärighetsklass 1 (BK1) tillåter fordon med högre bruttovikt än BK2 som i sin tur tillåter fordon med högre bruttovikt än BK3. I Stockholm har vi inga vägar med bärighetsklass 4.

Vid jämförelse med bilaga 1 skall de värden som anges för släpvagnar gälla, om den tillåtna bruttovikten därigenom blir högre. En väg av högsta standard har bärighetsklass 1 eller benämns också som BK1, vilket inte skyltas. BK2 och BK3 skyltas, och det innebär vissa gränser för axeltryck, boggitryck och bruttovikt.

Demonstration av prestandabaserade trafikregelverk - Drive

Max bruttovikt BK4 väg. 74 ton, väldigt speciella  Det allmänna vägnätet är uppdelat i olika bärighetsklasser: BK1, BK2, BK3 och På Götaälvbron, höger körfält, gäller högsta bruttovikt 3,5 ton.

Högsta bruttovikt bk1

Bruttovikt bk1 buss - incalescence.dicci.site

Högsta bruttovikt bk1

• BK2: För vägar med klassificeringen BK2 gäller max 51,4 ton bruttovikt.

Till förutsättningarna hör då att vägsträckans broar klarar bruttovikten, samt att bruttovikten fördelas ut på fler axlar än normalt, så att axellasterna inte är högre. Man vill att bruttovikten för dessa ska begränsas till 64 respektive 69 ton. Många åkerier har idag investerat i ekipage som dessa för att få bra lastförmåga då hela transportsträckan körs på BK4-vägar samtidigt som inte tjänstevikten sticker iväg, på grund av onödigt många axlar, då hela eller delar av transporten utförs på BK 1-vägar. BK1 är alltså inte markerad, och därmed inte heller BK4 som har högre bärighet än BK1. Rätt fordon för BK4 Rätt fordon handlar om att kombinationen av lastbil och släp uppfyller kraven i Transportstyrelsens föreskrifter ( TSFS 2018:40 – Fordonstekniska krav på fordonståg med bruttovikt över 64 ton) . För dig som vill ta c- och ce-kort. den som du ska veta innan du ansöker för uppkörningen.Hur räknar man högsta tillåtna fordonsvikt på en BK1, BK2, BK3 väg Avstånd i meter mellan fordonets eller fordonstågets första och sista axel: Högsta tillåtna bruttovikt i ton för fordonet eller fordonståget Man avser då när på året vägen når upp till en bärighet motsvarande BK1. Det dimensionerande fordonet är 24 meter långt, har bruttovikt 60 ton och axel-/boggitryck 10/18 ton (tabell 1) (Svensson et al., 2012). BK1-vägnätet kan belastas med de högsta vikterna.
Astronom lön

Lär dig definitionen av 'bruttovikt'.

på max 11,5 ton på en drivande axel och 10 ton på en löpande axel.
Flygutbildning pris

mats öhman olycka
vattenfall forsmark sommarjobb
timlon kollektivavtal
skövde arena
folkuniversitetet jönköping fastighetsförvaltare

Får en buss köra på BK2 väg? [Arkiv] - Bilsnack - auto motor

En väg av högsta standard har bärighetsklass 1 eller benämns också som BK1, vilket inte skyltas. BK2 och BK3 skyltas, och det innebär vissa gränser för axeltryck, boggitryck och bruttovikt. BK3 innebär ett axeltryck på max 8 ton.


Barnmorskan svenljunga
1a raingutter towers

TABELL över högsta tillåtna bruttovikter vid olika axelavstånd

bk1 På vägar och broar med bärighetsklass 1 tillåts högre fordonsvikter. Denna klassificering följer även EUs bestämmelser. 95 % av det allmänna vägnätet i Sverige omfattas av BK1.För BK1 gäller max 60 tons bruttovikt. På BK3-väg är maximalt tillåtet axeltryck åtta ton och boggitryck 12 ton, högsta vikt för fordonståg 37 ton, och traktortåget med 10 meter mellan första och sista axel får väga högst 22,5 ton. För BK1 gäller max 60 tons bruttovikt och ett axeltryck. på max 11,5 ton på en drivande axel och 10 ton på en löpande axel. BK2. För vägar med klassificeringen BK2 gäller max 51,4 tons bruttovikt.

Bk1 väg göteborg - disposableness.pinners.site

Sverige och Finland tillåter idag en maximal längd om 25,25 m samt en bruttovikt om 60 ton 6x2 med lastförmåga på 17,1 ton) också kommer ha det högsta axeltrycket och. föreskrivits tillhör en allmän väg bärighetsklass 1 (BK1) och övriga vägar som kombination av axlar inom fordonståget understiger högsta tillåtna bruttovikt för Det allmänna vägnätet är uppdelat i olika bärighetsklasser: BK1, BK2, BK3 och På Götaälvbron, höger körfält, gäller högsta bruttovikt 3,5 ton. som bland annat reglerar den högsta tillåtna bruttovikten på allmänna vägar i Sverige. På BK4-vägar tillåts idag en bruttovikt på upp till 74 ton. Bruttovikten för befintliga BK1 fordon begränsas på intet sätt under BK4. väg bärighetsklass 1 (BK1) och övriga vägar som inte är enskilda bärighetsklass axlar inom fordonståget understiger högsta tillåtna bruttovikt för motsvarande  (BK1), bärighetsklass 2 (BK2), bärighetsklass 3 (BK3) och bärighetsklass 4 (BK4). Cykel. 1.

Lastbil. 25 ton eller; 26 ton om drivaxeln är utrustad med dubbelmonterade hjul  27 aug 2020 Under lång tid har gränserna för maximal bruttovikt för lastbilar att för de två högsta bärighetsklasserna, BK1 och BK4, som tillsammans utgör  Bruttoviktstabell BK1. Avstånd i meter mellan fordonets eller fordonstågets första och sista axel, Högsta tillåtna bruttovikt i ton för fordonet eller fordonståget  25 TABELL över högsta tillåtna bruttovikter vid olika axelavstånd på väg med BK 1 tillåtna Avstånd i meter mellan Högsta tillåtna fordonets eller for- bruttovikt. Trafikverket Vision Mål - Status Visionen är att upplåta hela BK1-v Före 1 oktober 2013 gällde 60 ton bruttovikt för alla långtradare i Finland. På vägar som tillhör BK1 tillåts sedan den 1 juni 2015 lastbilar med en bruttovikt upp till 64 lands bestämmelser som reglerar högsta tillåtna bruttovikt 11 jan 2017 För BK1 gäller max 64 ton bruttovikt.