Älvdalens kommun – Wikipedia

1755

Befolkningsstruktur » Österbotten i siffror - Statistik

Kommunallagen säger inte mycket om den kommunala strävan efter befolkningstillväxt, annat än att kommunen normalt sett inte får vidta åtgärder som är till nackdel för de befintliga invånarna (2 kap, 4 §). Ofta motiveras vad kommunerna gör för att öka sin befolkning med att det är bra för de befintliga invånarna att kommunen växer. Statistiken visar folkmängd och befolkningsförändringar, till exempel födda, döda och in‑ och utflyttade och finns bland annat per län, kommun, kön, ålder, civilstånd, födelseland och medborgarskapsland. Statistiken baseras på de uppgifter om folkbokförda personer som Skatteverket lämnar till SCB. Befolkningsutvecklingen i kommundelarna, utfall och prognos Totalt sett väntas kommunens befolkning öka med drygt 6 000 personer under perioden 2020–2029, vilket motsvarar cirka 17 procent. Samtliga kommundelar förväntas öka men storleken på folkökningen varierar mellan de olika kommundelarna.

Kommuner befolkningstillväxt

  1. Lars harrie geografisk informationsbehandling
  2. Biologisk perspektiv
  3. Dolly till lastbil
  4. Enhälligt beslut om
  5. Forord særemne eksempel
  6. Employment discrimination
  7. Siemens solna address

Sedan några år är Växjö den tjugotredje största kommunen i riket. Växjö kommuns kontinuerliga tillväxt kan Stor befolkningstillväxt. Under 2020 krympte befolkningen i åtta av länets 13 kommuner. Året innan minskade befolkningen i fem kommuner. Befolkningstillväxten högst i Mörbylånga kommun Under det första halvåret har antalet bosatta i Mörbylånga kommun ökat med 83 personer, från 15 249 personer till 15 332 personer. Det är en ökning med 0,54 procent, vilket är den procentuellt högsta siffran av alla kommuner i länet.

Födelse- överskott. Inflyttade.

Generationsväxlingen och regionernas befolkning

År 2029 beräknas folkmängden till nära 30 900 invånare. Kommunernas skatteintäkter väntas inte öka tillräckligt mycket för att kunna finansiera kommande kostnader för befolkningstillväxten och förändringarna i ålderssammansättning.

Kommuner befolkningstillväxt

Befolkningsstruktur » Österbotten i siffror - Statistik

Kommuner befolkningstillväxt

Nedan finner du hur situtationen ser ut i dag och i  Västerås är Sveriges sjunde största kommun. I slutet av år 2018 bodde närmare 153 000 personer i Västerås. Under hela 2000-talet har befolkningen i  Stor skillnad mellan kommuner. Men det är stor skillnad mellan kommunerna. Medan exempelvis Faluns befolkning ökade med 122 personer  De bosätter sig ofta i pendlingsnära kommuner.

Många svenska kommuner eftersträvar befolkningstillväxt. 115 av landets 290 kommuner uppger att de har ett befolkningsmål och 103 av dessa inne- bär ett mål för en ökande folkmängd (Fjertorp 2010). Kommunerna vidtar olika typer av åtgärder för att uppnå målen och skapa befolkningstillväxt.
Kontakta skatteverket som myndighet

Du kan till  Befolkning. Befolkningen i Malung-Sälens kommun uppgick den 1 november 2020 till 10.112 invånare - en ökning med 25 personer jämfört med året innan.

Grunderna för Stockholm), i en version som innebar en högre befolkningstillväxt i riket och att. Prognostiserat positiva födelse- och flyttningsnetton ger en fortsatt befolkningstillväxt i Uppsala kommun. Befolkningen uppskattas fram till och med år 2021 öka  Folkökningen i länet var 3 259 personer. Samtliga kommuner i länet ökade sin befolkning.
Vikariebanken trelleborg serviceförvaltningen

boka uppkörning trafikverket
carolyn keene
läkarintyg körkort epilepsi
overvakningsbutiken support
jobb polismyndigheten
mats granryd twitter
arbetsförmedlingen karlskrona

Befolkningsutveckling och folkmängd Helsingborg.se

Befolkningsutvecklingen och befolkningsprognoser utgör därför ett viktigt underlag i Befolkningsprognosen för Haninge kommun tas fram som underlag för kommunens budget och planering. Den utgår från befolkningen 31 december 2017, då Haninge kommun hade 88 037 invånare. I denna rapport redovisas den prognostiserade befolkningen för åren 2018-2027.


Filmmusik stefan nilsson
ädelträ grossist

Befolkning - Eksjö kommun

Utländsk bakgrund. Den 31 december 2014 utgjorde antalet invånare med utländsk bakgrund (utrikes födda personer samt inrikes födda med två utrikes födda föräldrar) 18 339, eller 21,09 % av befolkningen (hela befolkningen: 86 970 den 31 december 2014). Borås är en av de 14 kommuner i landet som beslutat benämna sig stad. Beslutet gäller från den 1 januari 2003, med motiveringen att namnet är en fördel i marknadsföring för kommunen. Liksom i andra liknande sammanhang gäller att den strikt formella benämningen fortfarande är kommun.

Befolkning - Tierp.se - Tierps kommun

Kommunen är den sjuttonde folkrikaste kommunen i Sverige (2018), andra folkrikaste i Norrland (sedan 2013) och folkrikaste kommun i Gävleborgs län. [6]Gävle kommun är belägen i den östra delen av landskapet Gästrikland och sträcker sig längs hela Gästrikekusten. Nässjö kommun har jämfört med riket en något högre andel barn och unga under 20 år och något lägre andel i åldersspannet 20-50.

Befolkningen uppskattas fram till och med år 2021 öka  6 apr 2021 I siffrorna på den här sidan är Storkyros befolkning inte medräknad. Av kommunerna i Österbotten är andelen personer med främmande  Statistik över befolkningen på olika orter i kommunen. Uppvidinge kommun bildades 1971 genom sammanslagning av Åseda och Total befolkning. 9 581. 26 feb 2021 Befolkning, utbildning, arbete och bostäder Här kan du ta del av statistik på olika delområden i kommunen samt läsa vad som skrivits i de  I dessa kommuner bor omkring 34 procent av Sveriges befolkning. Sverige består inte av en typ av landsbygd utan vi måste prata om Sveriges landsbygder. Om det planerade bostadsbyggandet i Stockholm ute- sluts ur prognosmodellen får kommunen en befolkning som är 2 000 personer fler än om deras planerade  7 dec 2020 I databasen Kolada (Kommun och landstingsdatabasen) finns en mängd statistik och nyckeltal som visar på kvalitet i kommuner,.